Hizbullah Heyeti Rusya'ya Neden Gitti? (Analiz)

Lübnan; Beyrut limanı patlaması, Amerika'nın yaptırımları ve bazı Fars Körfezi rejimlerinin müdahale etmesi sonucu bazı sorunlarla karşı karşıyadır. Lübnan'ın bu krizden kurtulmak için ekonomik yardımlara ihtiyacı var. 

Görüntülenme: 478 Tarih: 16 Mart 2021 13:08
Hizbullah Heyeti Rusya'ya Neden Gitti? (Analiz)

Qodsna'ya açıklamalarda bulunan Batı Asya uzmanı Ahmed Rıza Ruhullahzad şu noktalara değindi: 'Aziz Rehberin, Muhammed Bakır Galibaf tarafından Moskova ziyaretinde Vladimir Putin'in temsilcisine teslim edilen mesajından sonra, Rusya'nın Batı Asya ve Kuzey Afrika'daki bazı siyasi faaliyetlerinin artmasına şahidiz. Lübnan Hizbullah'ı parlamento heyetinin Moskova'ya ziyareti bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu ziyaret Rusya'nın resmi daveti üzerine gerçekleşti ve bu heyetin başkanlığını, Hizbullah'ın kıdemli üyelerinden ve Direniş Blokuna Sadakat olarak bilinen Lübnan Parlamentosu'ndaki temsilci bloğunun başkanı Muhammed Ra'd yapıyor.

Bu ziyarette Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Putin'in Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri özel temsilcisi Mihayil Bogdanov'un da aralarında bulunduğu Rusya'nın siyasi yetkilileriyle görüşüldü.

Bu ziyaretle ilgili aşağıdaki noktalar önemlidir:

-Son on yılda Hizbullah ile Rusya'nın güvenlik, askeri ve siyasi yetkilileri arasında defalarca görüşmeler yapıldı. Özellikle Rusya'nın Suriye devleti ve ordusu ile müttefik anti terör koalisyonuna katılmasından sonra bu görüşmeler daha sık aralıklarla yapıldı.

-Bu ziyaret ve görüşmeler Rusya ve Hizbullah arasında iki taraflı işbirliğinin özellikle Suriye alanında çok faydalı olduğunu ve Moskova'nın son davetinin bu işbirliğinin önemini ve güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

-Rusya ezeli rakibi Amerika'nın bir nevi tarihi nüfuza sahip olduğu alanlarda aktif hale gelebilmek için siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında kendi çıkarlarını elde etmeye çalışıyor.

-Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgeleri Amerika'nın tarihi nüfuzunun olduğu önemli bölgelerdendir. Bu bölgelerin önemi gözönünde bulundurulduğunda, Amerika'nın stratejik nüfuzunu  birçok çevre ülkesinin çıkarlarını tehdit ettiği görülür. Özellikle de Batı, yeni Ortadoğu projesinde bölgenin düzenini değiştirerek bölgedeki nüfuzuna binaen bölgedeki diğer uluslararası oyuncuları bölgeden silmeye ve bu yolla yeni uluslararası düzende varlıklarını arttırmaya çalışıyor. 

-Rusya ve Çin, Batı'nın tarihi nüfuzu olan alanlara etkili şekilde girip nüfuz etmeye çalışan iki Uluslararası güçtür. Rusya, Suriye dosyasında direniş ekseni ile yürüttüğü güvenlik ve askeri alandaki işbirliği tecrübesine binaen, bu tecrübeden bölgede özellikle de ekonomik olarak aktifliğini arttırmak için faydalanmaya çalışıyor.

-Lübnan devleti; Beyrut Limanındaki patlama, Amerika'nın yaptırımları ve bazı Körfez rejimlerinin müdahalelerinden kaynaklı sıkıntıları nedeniyle zor bir dönem yaşıyor ve bu buhranı aşabilmek için ekonomik yardımlara ihtiyacı var.

-Rusya, kendi varlığını bölgede arttırabilmek için Lübnan'ı bir fırsat olarak görüyor. Ancak Lübnan'daki siyasi istikrarsızlık, Batı'ya bağlı birçok siyasi akım ve yolsuzluklar yatırımcıları tedirgin ediyor.

Lübnan Hizbullah'ı ile Suriye'de başarılı işbirliği tecrübesi, Hizbullah'ın siyasi ve ekonomik sadakati, aynı şekilde Lübnan güvenliğinin sağlanması ve Lübnan siyasetinin kurulmasında Hizbullah'ın anlamlı varlığı ve hareketin Batı ve Amerika sultasına karşı etkili karşıtlığı Rusya'yı ikna etmeyi başardı. Böylelikle Rusya açısından Lübnan'daki Hizbullah eksenli yatırım güvenilir ve kazançlı bir yatırıma dönüşebilir. Öte yandan bu yatırım Hizbullah'ın Lübnan'da toplumsal ve siyasi konumunun daha da güçlenmesine vesile olacaktır. Rusya ve Çin'in ekonomik adımları Lübnan'daki Batı ve Amerika nüfuzunu oldukça sınırlandıracaktır.

-Aslında Batı ile aynı doğrultudaki hareketler, Lübnan'ın tüm sorunlarının temel kaynağı olan Siyonist düşman ve Lübnan'daki Batılı ajanlar Lübnan'ın gelişme ve istikrar planlarına engel olmuşlardır. İşte onların bu etki ve rolleri anlamlı şekilde azalacaktır.

-Moskova'ya yapılan son ziyarette Lübnan Hükümetinin kurulması konusu da aynı şekilde konuşulacaktır. Bu, kabinenin oluşturulmasında  Rusya'ya danışmak anlamında değildir. Bilakis Rusya, Hizbullah eksenli Lübnan yatırımının siyasi çıkmazlarının çözümünde etkili olacaktır. 

-Hiç şüphesiz Rusya ve Çin'in, özellikle de Direniş eksenli bölge ülkerindeki ekonomik varlığı, Amerika kontrolündeki Batı'nın, Siyonist rejimin ve Siyonist düşmanla işbirliği içinde olan Arap rejimlerinin rolünü ciddi anlamda azaltacaktır ve tarihi Batı varlığını bu ülkelerde azaltarak siyasi, ekonomik ve güvenlik anlamında bu ülkelerde istikrar sağlanmasına katkı sağlayacak ve hiç şüphe yok ki bu eksenin güçlenmesi bölgedeki gelişmelere anlamlı etkiler yükleyecektir.

-Batının ve lideri Amerika'nın bölge ülkeleri ile Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesine bu denli karşı çıkması da işte bu endişelerden dolayıdır. Ancak öyle gözüküyor ki, bu muhalefetler başlayan süreç üzerinde etkili olmayacak ve Amerika bu sürece engel olamayacaktır.'

kudusgunu.com

Yorumlar